Вы здесь

Вниманию любителей национальной охоты

¥ЛТТЫҚ АҢШЫЛЫҚТЫ СҮЙЕР ҚАУЫМНЬҢ НАЗАРЫНА!

 

«Салбұрын» Ұлттық аңшылық орталығы 2018 жылдың 1- карашасынан бастап» Ақмола облысының Біржан сал, Бурабай және Зеренді аудандарының аумактарында кыран бүркіт және қумай тазымен ақылы негізде аңға шығу маусымының ашылғанын хабарлайды!

Орталық, жоғары аталгғн аудандардың қонақ уйлеріне орналасу үшiн орындар ұсынады және саятшылыққа кажет атрибуттармен (жүйрік ат, қыран бүркітт, қумай тазы) қамтамасыз етеді

Сонымен 6ipгe, аңшылар тобы 5 адамнан аспауы шарт.

Анықтама үшін телефон нөмipi: 8 (778) 922-00-33, 8 (777) 215- 10-20, электрондык мекен-зкайы: TOO.SALBURYN@gmail.com

 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ!

Центр национальной охоты «Салбурын» с 1 ноября 2018 года на платной основе открыл сезон охоты с ловчими птицами и гончими собаками (кумай тазы) на территориях района Биржан сал, Бурабайского и Зерендинского районов Акмолинской области!

Центр предоставляет места для размещения в гостиницах вышеперечисленных районов и обеспечивает необходимой атрибутикой (лошадь, беркут, тазы) для охоты.

Группа охотников не должна превышать 5 человек.

Телефон для справок: 8 (778) 922-00-33, 8 (777) 215-10-20, электронный адрес: TOO.SALBURYN@ gmail.com